Nyhedsmail – til Ø-repræsentanter

fra Sammenslutningen af Danske Småøer, 14. marts 2024

Kære Ø-repræsentanter og beboerformænd samt bestyrelse i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS)

Ø  Materiale fra onlinemøde om planloven

Onsdag den 28. februar var der onlinemøde med konsulent i Plan- og Landdistriktsstyrelsen Nete Herskind om planloven og ø-udviklingsplaner.
En optagelse af hele mødet og Netes præsentation kan ses på vores hjemmeside her: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/webinar-om-planloven/

Ø  Invitationer til generalforsamlingen er sendt ud

Invitationer med foreløbigt program og link til online tilmelding er sendt ud til alle ø-repræsentanter.
Vi beder om, at I tilmelder jer hurtigst muligt af hensyn til planlægningen og aller senest den 8. april.
Du finder alle praktiske informationer om generalforsamlingsweekenden i mailen fra den 5. marts med invitation, program etc.

Ø  CO2 afgift på færger
Der er nye regler på vej for CO2 afgifter på skibe, herunder færger. Som det ser ud nu, vil småø-færgerne blive pålagt en højere brændstofafgift allerede fra 2025. SaDS har sendt et høringssvar, hvor vi kraftigt anbefaler at småø-færgerne undtages, og at der i stedet afsættes midler til, at omlægge færgedriften til grønne færger. Høringssvaret kan ses i Dokumentbanken på hjemmesiden her: https://danske-smaaoer.dk/hoeringssvar/hoeringssvar-vedr-co2afgift/

Ø  Beslutningsforslag om støtte til unge øboere under uddannelse fremsat i Folketinget
SF har fremsat et beslutningsforslag til Folketinget om at sikre lige vilkår for unge småøboere, der bliver nødt til at flytte hjemmefra for at starte på en ungdomsuddannelse.

Forslaget lægger op til, at forældrene til den unge modtager et beløb, der skal hjælpe med at betale for de ekstra udgifter, der er forbundet med, at den unge må flytte til fastlandet.

Hjælpen skal gælde indtil den unge fylder 18 og kan modtage udeboende SU.

Det er en sag, som Sammenslutningen af Danske Småøer har arbejdet for i flere år. Vi bakker derfor helhjertet op om beslutningsforslaget.

Læs beslutningsforslaget her: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20231BB00146?fbclid=IwAR1fSB3Ry7ToDLVlAUXj9DeUK1BPoeyZIFRo-WOkTWOrvBBjQp1sFDcYpoM

Ø  Der er åbent for ansøgninger til Landdistriktspuljen
Puljen uddeler midler til projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker samt til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde 2024 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 17. april kl. 12.00. Læs mere her: https://livogland.dk/stoettemuligheder/landdistriktspuljen

Ø  Ø-Posten er afsendt til øerne

Marts nummeret af Ø-Posten, som er nummer 195 i rækken, er afsendt fra trykkeriet til øerne. Bladet kan også læses på vores hjemmeside under fanebladet ”Ø-Posten”.

Ø  Referater fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2024
Referatet er vedhæftet.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. april.

Med venlig hilsen

Ann-Britt Nørgaard
Kommunikation og netværk

Sammenslutningen af Danske Småøer

Association of danish Small Islands

Strynø Brovej 12   |  5943 Strynø   |   Denmark

Tlf: 28 83 70 90

www.danske-smaaoer.dk

image002.png