Ø-liv

Læs her om foreninger, erhverv og det daglige ø-liv på Askø/Lilleø

ASG blev oprettet i forbindelse med udstykningen. I det væsentlige er der tale om en driftsorganisation da ASG er ansvarlig for stamvejene, kloaker, rensningsanlæg og dræn for parcellerne på Askø Strandvig, og fritidshusene på nordsiden af Østerhovedvej. ASG har etableret en naturlegeplads og endvidere stået for opgraderingen af rensningsanlægget til et moderne biologisk anlæg. I hverdagen er der tale om græsslåning af fællesarealerne og pasning af badebro.

ASG udgiver “ASKØ NYT” 4 gange om året, og tidligere numre ligger med digital adgang på (LINK)

Askø fik også sit vandværk i forbindelse med udstykningen. Vandværket drives som en underforening til ASG med identisk bestyrelse og fælles generalforsamling. Vandværket har forsyningspligt til alle på Askø, mens Lilleø forsat får vand fra egne brønde.

Askø Butiksforening

Da den lokale Brugsen endeligt lukkede i 1983 blev der etableret en Butiksforening som siden har ejet, vedligeholdt og udlejet bygningen som købmandsbutik. Alle parceller i Askø Strandvig Grundejerforening er automatisk medlem af foreningen, og de fleste fastboende og øvrige fritidshusejere er også medlemmer.

Butiksforeningen ejer endvidere det nagelfaste udstyr i bygningen, og har i tidens løb søgt og fået bevilget fondsmidler til modernisering af bygningen med fx. solceller, fryserum mm.

Butiksforeningen udlejer bygningen til Andelsforeningen Askø Købmand

I 2010 blev der blev stiftet en non-profit andelsforening, som bl.a.  via Butiksforeningen, en arbejdsgruppe og opfordringer fra en pop-up iscafe fik indsamlet tilstrækkelig andelskapital via andelsbeviser til at finansiere et varelager (150.000 kr.).

Askø Købmandshandel har siden da været en andelsforening, hvor alle har mulighed for at købe et bevis, uanset om er har sommerhus, er fastboende eller blot er gæst.  Med et andelsbevis i hånden, er du med til at støtte vores købmand.

Ideen med Askø Købmand er at drive en bæredygtig butik på Askø på andelsbasis til gavn for fastboende, sommerhusejere og turister. Butikken skal være med til at gøre dagligdagen på Askø og Lilleø enklere, så det gøres mere attraktivt at vælge Askø og Lilleø frem for andre øer.

Siden 2010 har butikken været drevet af frivillige ulønnede fastboende og fritidshusejere.

Butikken er åben hele året, men med reduceret sortiment og åbning i vinterhalvåret. Åbningstiderne er bestemt af antallet af frivillige.

Askø Sejlklub blev oprettet den 24. maj 1980 på den stiftende general-forsamling af Aage Jørgensen, Bjørn Karbo og Erwin Keincke.

Takster og regulativer for Askø Havn (LINK)

ASKØ SOGN – MARIBO DOMPROVSTI – LOLLAND-FALSTERS STIFT

Pastorat: Bandholm-Askø

Gudstjenester: Askø Sogn

Læs mere om kirken: Askø kirke – Askø Museum (askø-museum.dk)

Askø Digelag

Digelagets medlemmer er de lodsejere der har jord liggende under havets overflade men beskyttet af diger. Digelaget er ansvarlig for digernes tilstand, og medlemmerne bidrager økonomisk til vedligehold. De sommerhusejere der har jord under kote 0 repræsenteres i digelaget af ASG.

Askø Ø-kontaktudvalg

Ø-kontaktudvalget er et lokaludvalg nedsat af byrådet jf. styrelseslovens § 65d. Ø-kontaktudvalget har en rådgivende funktion og ret til at udtale sig til byrådet om alle sager der vedrører øerne. Ø-kontaktudvalget har eksisteret siden 2010.

Ø-kontaktudvalget består af 7 repræsentanter for øerne – 3 fra Fejø, 2 fra Askø og 2 fra Femø og 2 byrådsmedlemmer, der samtidig skal være medlemmer af Teknisk Udvalg. Udvalget mødes 4 gange om året.

Øernes beboere indstiller medlemmer til Ø-kontaktudvalget. På Askø vælges repræsentanterne hvert 4. år samtidig med valg til byråd.

Øernes kontaktudvalgsmedlemmer 2022-2026
  • (Fejø)
  • (Fejø)
  • (Fejø)
  • Peter Larsen (Askø)
  • Marianne Pilhøj Thomsen (Askø)
  • (Femø)
  • (Femø)
Politisk udvalgte medlemmer 2022-2026
  • Tine Vinther Clausen (V)
  • Muj Berisha (A)

Udvalget har konstitueret sig med Peter Larsen (Askø) som formand
og Finn Iversen som næstformand.

Askø/Lilleø kontaktudvalgsmedlemmer 2022-2026
Marianne Pilhøj Thomsen (31 stemmer)
Peter Larsen (21 stemmer)
Lars Madsen, (10 stemmer), suppleant

Link til dagsordener og referater (langt nede på siden): Dagsordener og referater (lolland.dk)

Erhverv på Askø/Lilleø

Landbrug

Der er i dag 2 fuldtids-landmænd på Askø, og 2 på Lilleø. Der dyrkes hovedsageligt korn og roer. 

Frugtavl

Der er 3 frugtavlere, hvor nogle af dem har anden beskæftigelse ved siden af, enten med delvis landbrug her på øerne eller job på fastlandet. 

Lilleø Vin

Det er fra Lilleø en meget anerkendt hvidvin kommer fra. Vinen betragtes af mange som den bedste hvidvin i Danmark. Det er et samarbejde mellem frugtavler Hans Lund Hansen fra Lilleø og Noma’s – køkkenchef Rene Redzepi – kokken Claus Meyer – Anders Selmer, som har ført til denne hvidvin.  

Lilleø Gin

Uden for øerne produceres gin af æbler fra Lundgården på Lilleø

Lilleø Æblemost

Uden for øerne produceres æblemost af æbler fra Lundgården på Lilleø. Sælges hos købmanden.  

Askø-Glimt

Producerer souvenirs/artikler vedr. Askø/Lilleø. Sælges hos købmanden. 

Maler

Maler Olsen på Askø Møllevej arbejder både på Askø/Lilleø og Lolland

Gallerier

Mette Holmskov har galleri på Askø Strandvig 177 hvor hun udstiller billeder med motiver fra Askø/Lilleø. Galleriet er åbent efter aftale. www.metteholmskov.dk