ØBO

Infrastruktur

Renovation

Dagrenovation for private husstande (refa.dk)

Dagrenovation for fritidshuse (refa.dk)

REFA – selvbetjening

Fra 1. november til 1. april kører REFA ikke på stikvejene i Askø Strandvig, så her skal affald sættes ved stamvejen.

Afhentning af storskrald (refa.dk)

Askø Containerplads (refa.dk)

Fibernet

I forbindelse med at elnettet blev fornyet i 2014 blev der samtidig etableret fibernet (Askø blev den første af de 27 danske småøer der fik fibernet).

Der blev nedsat en arbejdsgruppe der rejste midler til køb af et teknik hus, som nu står ved vandværket. Arbejdsgruppen forhandlede vilkår for etablering, og det lykkedes at få tilstrækkelig tilslutning til at Fibia fandt forretning i projektet.

Den 4. december 2014 blev første bruger koblet på systemet.

Askø bliver Danmarks første fibernet-ø | Sjælland | DR

2014-Folketidende-bredbaand

Danmarks første gigabit ø i gang | TV2 ØST (tv2east.dk)

Da Askø/Lilleø Beboerforening kan optage alle på øerne som fuldgyldige medlemmer, har arbejdsgruppen sammen med beboerforeningen besluttet at overføre teknikhuset til beboerforeningen. Så undgår vi at oprette endnu en forening.

Du kan læse om processen på: Koordinering af aktiviteter på Askø/Lilleø – Bredbånd

Rapporter og Visioner