Generalforsamling, Andelsforeningen Askø Købmandshandel

Beboerhuset

Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens aflæggelse af regnskab 4. Budget 5. Rettidigt indkommende forslag (indsendes skriftligt, til Maria på: konggaard59@gmail.com, senest den 22.marts 2023) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleanter 10. Eventuelt

Standerhejsning/Generalforsamling, Askø Sejlklub

Askø Havn

ASKØ Sejlklub afholder Standerhejsning lørdag d. 06. maj 2023 kl. 11:15 med efterfølgende generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent ifølge § 9 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Vedtagelse … Continue reading Standerhejsning/Generalforsamling, Askø Sejlklub

Sommerfest, Askø Købmand

Købmanden

Så er der sommerfest i købmanden Meld jer til allerede idag OBS AT MEDBRINGE EGET SERVICE OG ALLE DRIKKEVARER SKAL KØBES TIL FESTEN

Høstfest

Laden ved Sundgården Konemadevej 33

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182/permalink/6488018577983908/  

kr.185

Gratis æblepluk

Madegaard, Konemadevej 16

Du kan  plukke æbler i Madegård frugtplantage. Vi mødes på Madegård, Konemadevej 16. Efter plukning er der mulighed for at lave æblemost. Medbring selv poser til dine æbler og evt. flasker til din most

Gratis æblepluk

Madegaard, Konemadevej 16

Du kan plukke æbler i Madegård frugtplantage. Vi mødes på Madegård, Konemadevej 16. Efter plukning er der mulighed for at lave æblemost. Medbring selv poser til dine æbler og evt. flasker til din most

Julebanko 9/12 2023

Beboerhuset

Kære medlemmer af Askø//Lilleø Beboerforeningen Traditionen tro er der JULEBANKO på Askø skole Lørdag d. 9 dec kl 18.00 Der fine gevinster/Ænder Bankoplader stk 10 kr Amerikansk Lotteri stk 5 Der er til ganen og maven Pris: 125 pr person Tilmelding senest d.1 dec Til Jette Dietz 24276536 SÅ HUSK AT SKRIVE DET IND I KALENDER. … Continue reading Julebanko 9/12 2023

dk.125

Udgivet af Askø/Lilleø Beboerforening © 2022

Cookie politik