Generalforsamling, ASG

Beboerhuset

Generalforsamling i Askø Strandvig Grundejerforening og Vandværk, lørdag d. 1. april 2023 kl. 13.00 i Askø ”Skole”. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. A: Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer B: Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer 4. Behandling af … Continue reading Generalforsamling, ASG

Generalforsamling i Askø-Lilleø beboerforening

Beboerhuset

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være 27. marts 2023. Medlemskontingent skal være indbetalt jf. udsendt mail den 26. januar. Har du ikke modtaget mail så kontakt kasserer Ulla Sørensen på 31 32 32 61. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Kassereren … Continue reading Generalforsamling i Askø-Lilleø beboerforening

generalforsamling, Butiksforeningen

Beboerhuset

Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Butiksforeningen, lørdag den 22. april Kl. 09:30. Det afholdes på ”Skolen”. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent 5. Indkommende forslag (fremsendes senest 01.april 2023 til formanden v/ Jørgen Gosmer) 6. Valg af bestyrelse 7. … Continue reading generalforsamling, Butiksforeningen

Generalforsamling, Andelsforeningen Askø Købmandshandel

Beboerhuset

Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens aflæggelse af regnskab 4. Budget 5. Rettidigt indkommende forslag (indsendes skriftligt, til Maria på: konggaard59@gmail.com, senest den 22.marts 2023) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleanter 10. Eventuelt

Standerhejsning/Generalforsamling, Askø Sejlklub

Askø Havn

ASKØ Sejlklub afholder Standerhejsning lørdag d. 06. maj 2023 kl. 11:15 med efterfølgende generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent ifølge § 9 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Vedtagelse … Continue reading Standerhejsning/Generalforsamling, Askø Sejlklub

Sommerfest, Askø Købmand

Købmanden

Så er der sommerfest i købmanden Meld jer til allerede idag OBS AT MEDBRINGE EGET SERVICE OG ALLE DRIKKEVARER SKAL KØBES TIL FESTEN

Høstfest

Laden ved Sundgården Konemadevej 33

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182/permalink/6488018577983908/  

kr.185

Udgivet af Askø/Lilleø Beboerforening © 2022

Cookie politik