Askø/Lilleø Beboerforening (ALB)

Dette er DIN forening, hvor du kan være med til at fremme udviklingen og fællesskabet på Askø/Lilleø. ALB er den ældste forening på øerne (bortset fra menighedsrådet), og den har gennem tiderne sat et væsentligt aftryk på udviklingen.

Foreningens formål er gennem fælles kulturelle aktiviteter, fælles ture og andre arrangementer at fremme fællesskab for ø-boerne. Beboerforeningen bruger også frivillig tid på udlejning af shelters, cykler og beboerhuset. Beboerforeningen har endvidere kontakten til Lolland kommune Kultur og Fritid, Park- og Vej samt Ældre- og Sundhed.

Som fuldgyldige medlemmer kan optages personer med folkeregister-adresse på Askø-Lilleø, og fritidshusejere der ved ejerskabet har tilknytning til øerne. ALB er forankret på Askø/Lilleø ved at det tilstræbes at enten formand og/eller kasserer skal være fastboende, lige som et flertal i bestyrelsen – og endelig har Ø-kontaktudvalget fast sæde i bestyrelsen.

Medlemskab:
Kontingent er uændret kr. 175/person, og heraf går kr. 50 til Sammenslutningen af Danske Småøer.
Beløbet kan indbetales på:
– MobilePay: 872921, eller
Regnr: 0682 Kontonr: 0003121615.
Husk at angive hvem du er.

ALB har en aftale med Lolland Kommune om brugen af beboerhuset (den gamle skole) som kommunen ejer og vedligeholder udvendigt. ALB har søgt fondsmidler og løbende fået bevillinger til indvendig vedligehold, opgradering af køkken samt AV-udstyr. Foreningen har endvidere søgt og fået midler til anlæg af en petanque bane.

Sammen med “Naturlandet Lolland-Falster” har ALB fået opsat 2 shelters, som bookes gennem “Naturlandet Lolland-Falster”, og hvor størstedelen af prisen for leje går tilbage til ALB til vedligehold m.m.

ALB står endvidere for udlejning af cyklerne ved havnen, samt for udlejning af værelse i Beboerhuset.

Regler og reglement se:

ALB var i sin tid med til at etablere “Sammenslutningen af Danske Småøer”, en kraftfuld organisation med stor påvirkning af de Ø-politiske beslutninger bla. i Folketinget. ALB har et sæde i “Småøernes” repræsentantskab. Som medlem af ALB er du også medlem af “Danske småøer” og derved med til at Danske Småøer får en tungere landspolitisk stemme i folketingets udvalg til gavn for fællesskabet og udvikling både på Askø/Lilleø men også på alle de 27 småøer.

Bestyrelse 

valgt på generalforsamling den 6. april 2023:

  • Formand og Økontaktudvalgsmedlem, Marianne Pilhøj Thomsen, 2 år/2024
  • Kasserer: Ulla Sørensen, 1 år/2025
  • Medlem, Jette Dietz, 2 år/2024
  • Medlem, Lisa Mulvad, 2 år/2025
  • Medlem, Torben Madsen, 2 år/2025
  • Medlem, Lars Madsen, 2 år/2024
  • Økontaktudvalgsmedlem, Peter Larsen
  • Suppleant, Ejlif Hansen, 2 år/2022
  • Suppleant, Marianne Frandsen, 2 år/2025
Foreningens vedtægter

Vedtaget den 7/8 2021:

2021-Vedtaegter-Askoe-Lilleoe-Beboerforening-2021

Referat fra generalforsamlinger: