Skilte på Askø, Askø Kirkesti

Så er der opsat skilte ved starten af stierne der danner Spor i Landskabet på Askø – og stierne er åbne.

Spor i Landskabet – ASKØ/LILLEØ (visitaskoe.dk)

Skiltene har informationer om Askø og Lilleø, og indeholder uddrag fra hjemmesiderne for Askø-Lilleø og Askø Museum. Som første sti i SPOR, er der bevidst ikke udviklet en trykt folder (som skal fyldes på stativer og måske ”tabes” i naturen) – men i stedet er der på tavlerne trykt QR-koder til mere information. (QR-koder kan læses ved at tænde kameraet på en smart-phone, pege på koden og trykke på den besked der kommer frem.)

Skiltene er sponseret af SPOR og Askø-Lilleø Beboerforening.

SPOR er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper.
SPOR i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Jægerforbund. SPOR er støttet af Landbrugslotteriet og Landbrug & Fødevarer. SPOR har tidligere været støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet gennem Lokale Grønne partnerskaber.